Välkommen till
                                ISOHEAT
 
  • Luftkonditionering för datarum och kontor
  • Kyl- och frysanläggningar för industri och storkök
  • Värmepumpsanläggning för stora och medelstora fastigheter
  • Styr- och reglerutrustningar för fastighetstekniska installationer, elarbeten.
  • Injusteringar (energieffektivisering) av värme-, kyl- och ventilationsanläggningar.
  • Driftdokumentation
  • Årsavtal service och underhåll.